söndag 31 mars 2019

lördag 30 mars 2019

I Wandered Lonely as a Cloud (Daffodils)

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed--and gazed--but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.”

Lyssna på denna vackra dikt: >>https://www.poetryfoundation.org/play/77048


(William Wordsworth, I Wander'd Lonely as a Cloud)


torsdag 28 mars 2019

In the early morning

En underbar morgon har grytt
livet känns liksom nytt
det gamla till nya kläder bytt
och mamman om sitt barn sig brytt.

En dag med möjligheter jag mött
trots regn och rusk som kläderna blött
och i mitt liv som mot kanterna stött
har denna dag nytt liv återfött.

Många rusar hit och dit för att lyckan få fatt
man söker och söker men finner blott natt
det går så långt att man blir alldeles matt
och till marken planerna faller platt.

Resan varierar, går än hit, än dit
stundom frid, stundom split
själen sönderfaller bit för bit
var finna tro, var finna tillit?

Resan kan kännas lång
och kostymen vara trång
nästan instängd i en kokong
och jag känner mig vrång

i sökandet efter mening
i längtan efter rening
i en enda lång försening
min själ, min kropp, en förening.

Jag ser dagen an
ser inte dagarna som försvann
jag vill att elden som brann
åter flammar upp, jag ser, jag vill, jag kan.

På vägen fram jag går
på klippan trygg jag står
oavsett hur jag mår
eller hur många dagar jag får.


onsdag 27 mars 2019

An absent minded smile

An absent minded smile” har flickan i ABBAS video. Den handlar om flickan som börjar skolan och mamman vinkar åt henne när hon går iväg till skoldagen. Hon är lycklig, tycker det är spännande att gå hemifrån mot det okända: skolan. Och enligt låtförfattaren är den lilla oskuldsfulla flickan behäftad eller utrustad med: an absent minded smile. Ett leende åt det okända äventyret som tar sin början idag, ett seende som sträcker så långt fram; hon har inte den ringaste aning om hur framtiden kommer te sig. Ett leende som säger oss att hon är lycklig över att denna dag äntligen har kommit.

Kan man leva kvar i denna lyckliga känsla? Även när man är vuxen? Kan man behålla barnets känsla och tanke av lycka, spänning, det oskrivna, det öppna landskapet, de nya möjligheterna, ett framåtskridande och framåtseende? Kan jag ha kvar an absent minded smile? Jag ber ödmjukt om detta. Att få bevara detta hela mitt liv. Ett barns förborgade leende med framåtblickande, som att barnet vet något som de andra inte (längre) vet. “Jag vet att jag har mitt liv. Och det är mitt liv.”

Lyssna gärna på låten:


tisdag 26 mars 2019

En pojke

En liten pojke ligger på mitt golv
han låter hela tiden
han ser sig om
plötsligt ligger han blixtstilla
och tittar ut i fjärran.
gnuggar sitt ena öga litegrann
lite trött, men också väldigt pigg.

Han heter Edvin.
Han har jeans och munktröja,
strumpor och är nyfriserad
och busig.
Han flinar lite mot mig,
vänder sig igen, kråmar sig lite
vill inte ta sin astmamedicin.

Han bråkar lite, han vill inte
göra som pappa säger, vill inte alls,
ända tills det är dags att gå ut,
då tar han sin medicin och hänger med,
då gör man det mesta frivilligt.

Ute försvinner alla ledsamheter
gungan svänger fram och tillbaka,
den snurras upp och sätter sedan fart
åt andra hållet
barnen tjuter av lyckan, även Edvin.

Tjurigheten och alla sorger är borta.


söndag 24 mars 2019

Gossen Ruda

Emil Ruda (gossen Ruda), fullständigt epitet "Hr ynglingen Emil Ruda" är en fiktiv person i den satiriska tidskriften Grönköpings Veckoblad och son till tullvaktmästare Ruda. Uttrycket "gossen Ruda" har i svenska språket blivit synonymt med en vanligen yngre, något vanvördig och okonventionell person eller aktör.

Ruda illustrerar i tidskriften "ett oroselement, en respektlös individ, företrädesvis en ung mansperson, som inte riktigt håller sig inom ramarna, som alltid ställer till med bråk och som inte spelar enligt reglerna".

Grönköpings Veckoblad är en skämttidning som utges en gång i månaden. Tidningen säger sig vara "Sveriges största månatligen utkommande veckotidning". Tidningen håller alltid med regeringen, speciellt då den har fel.

(källa: Wikipedia)


lördag 23 mars 2019

Mobbing eller mobbning?

Fråga: 
Bild från pixabay.com
Skriver man coaching, doping, dumping, mobbing eller coachning, dopning, dumpning, mobbning?

Svar: 
Vi rekommenderar skriftformerna coachning, dopning, dumpning, joggning, mobbning.
Svenska substantiv som bildas av verb skapas ofta med hjälp av -ning, t.ex. löpa:löpning. För att substantiveringar som lånas in från engelskan ska passa bättre in i det svenska ordbildningsmönstret anpassas de ofta till svenskan genom att doping blir dopning, mobbing blir mobbning osv. Men det är inte alltid som -ing ändras till -ning, och ofta används båda formerna parallellt.

För mobbning och dopning dominerar -ning-formerna, medan tajming, tripping, clearing, joggingskor och camping normalt får behålla -ing, oftast av uttalsskäl. Orden med -ning fungerar nästan alltid i skrift, men ibland lite sämre i talspråk.

(källa: http://www.sprakochfolkminnen.se/ )

fredag 22 mars 2019

Mecenat

Magnifika miljardärer och mördande
mecenater i renässansens Florens.
En mecenat är en person eller organisation som ekonomiskt eller på andra sätt främjar konst, litteratur eller andra kulturyttringar. Ordet mecenat härleds till den romerska statsmannen Maecenas, som var en frikostig gynnare av författare och konstnärer.

En mecenat uppmärksammades ofta av den han var välgörare åt, till exempel genom att en konstnär som han stödde tog med mecenaten som statist i stora målningar. Detta kan jämföras med våra dagars sponsorer, som ofta får sitt varumärke exponerat i den stödda verksamheten.

En viss del av ledamöterna av Svenska akademien har valts in i egenskap av att vara mecenater.

(källa: Wikipedia)


torsdag 21 mars 2019

Normalt

I morse reagerade jag på en sak (!) när jag skulle tvätta håret. Jag tog en liten schampoflaska och läste på den: Barnängen - normalt hårschampo.

När jag vaskade håret som värst, så tänkte jag: “normalt hårschampo…. finns det onormalt hårschampo? Och vad skulle det vara för något? Vilken sort är det, vilken doft har ett sådant schampo? Och vad är det som är onormalt i så fall?” Så där gick mina tankar hit och dit. Jag tror inte att jag någonsin kommer hitta en schampoflaska med texten: Barnängen - onormalt schampo. Tror du? Och vad är det som säger att L'ORÉAL PROFESSIONNEL VITAMINO COLOR DUO är mer normalt än Biolage VolumeBloom Shampoo? Eller Henrik Lundqvists Head and shoulders?

Tankarna löpte vidare mot nya marker och jag hamnade i funderingar kring normala och onormala människor. “Han är helt normal” kan man ibland höra från någon. “Hon är onormalt slarvig” andra gånger. Vad är normalt? Vad är onormalt? Vilket är normen som avgör det?

På Wikipedia kan vi läsa om tre sorters normer:
Social norm – ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade, men många gånger underförstådda, regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort
Rättsliga normer – som gäller i ett visst rättssystem
Norm (matematik) – ett sätt att tilldela en längd till objekt, vanligen definierade i ett vektorrum

Ok, i vissa avseenden en tolknings- och bedömningsfråga. Det som är normalt på vissa håll, är onormalt på andra. Det som avgör är det sociala sammanhanget (vackert uttryckt: den psykosociala kontexten). Vad är normalt i Sverige och vad är normalt i Syrien? Kan man jämföra så? Jag tror inte det. Och det är nog detta som är orsaken till väldigt många konflikter i världen och samhället.
En konkret fråga: är det normalt att tro på Gud eller att inte tro på Gud?
Vilket är normen i ditt sammanhang? Jag ser detta som helt normalt: att tro på Gud.

Jag minns vad den gamle hasslösonen Fabian Månsson, tillika frälsningsarmésoldat och socialdemokratisk riksdagsledamot på tidigt 1900-tal, sa en gång. Han fick frågan av en journalist: “tror du på Gud?” Fabian svarade: “vem ska man annars tro på?”

Tänk vad texten på en schampoflaska kan sätta igång. Normalt schampo.


tisdag 19 mars 2019

Wells fargo


Wells Fargo & Company är en amerikansk affärsbank och finansbolag.

Företaget grundades den 18 maj 1852 av Henry Wells och William Fargo. Företaget är mest känt för sin transportservice som även omfattade brev. Genom ett väl utbyggt nät av ombud och postlådor utgjorde de ett alternativ till US Mail. Tidvis ansågs de vara tillförlitligare och snabbare. Företaget köpte 1866 upp Ponnyexpressen för 2 000 000 USD. När järnvägsnätet etablerades i USA fick företaget svårigheter med posthanteringen då man inte tillräckligt raskt bytte från häst eller diligens för sina transporter.

Numera är Wells Fargo en av USA:s största bankkoncerner.
(källa: Wikipedia)


måndag 18 mars 2019

Ännu

Ännu finns tid
ännu gryr en ny dag
ännu finns det hopp
och glädje

Ännu flyger fåglarna
ännu hörs barnaskrik
ännu syns glimten
i ögat

Ännu rullar hjulen
ännu tickar klockan
ännu rör sig tiden
och intellektet

Ännu samlas sothönsen
ännu svävar måsarna
ännu simmar svanarna
och anden

Ännu kommer ljuset
ännu betvingas mörkret
ännu ser vi spegelbilden
och sanningen

Ännu slår hjärtat
ännu rör sig benen
ännu kommer tankar
och minnen

Ännu skrattar munnen
ännu ler ögonen
ännu skapas livet
och hoppet

Ännu ser vi framåt
ännu blickar vi bakåt
ännu lever vi i nuet
och dagen


söndag 17 mars 2019

lördag 16 mars 2019

Nätverket

Spännande dokumentärläsning med verklig kriminalhistoriakänsla väntar den som tar sig tid att läsa Basir Kayhans bok: Nätverket - Södertäljemaffians uppgång och fall. Jag tog mig an boken och tänkte att "jag lyssnar väl en stund och är den tråkig eller ointressant, stänger jag av den". Men det blev inte så.

Det gick inte att sluta att lyssna på uppläsarens ord, med arabisk brytning, hur hela nätverkets uppbyggnad, historiska förklaringar, släktskap och kultursammanhållning blev ett alltmer framträdande fenomen i Södertälje. Mitt intresse tror jag förstärktes av att jag själv växte upp i den staden, och känner till varenda gata som omnämns i boken, och det område där de flesta assyrier och syrianer i Sverige bor - Ronna - ligger ett stenkast från det område där jag själv växte upp. Boken är verkligen ett stycke samtidshistoria och samtidigt en mycket spännande thriller. Polisens arbete är lysande!

>>Läs mer här!


torsdag 14 mars 2019

En dag som denna

Hur olika en specifik dag kan gestalta sig här i världen. Ta denna dag som exempel. Så här skulle jag kunna tänka mig att det är för olika personer under just denna dag:
 • en tidig morgon med en kopp kaffe på arbetsplatsen
 • uppkörning på körskolan, nerverna utanpå skinnet 
 • en uppgörelse i den undre världen ska ske kl. 10 
 • någon skriver en viktig, för framtiden avgörande tentamen 
 • någon vaknar till en ny dag i arbetslöshet 
 • ordförande i nämnden borstar sitt hår inför avfärd till sammanträde 
 • en kriminellt belastad person ska inför rätten
 • någon väntar barn, som enligt beräkningarna kan komma idag, eller när som helst 
 • en pojke tänker på en viss flicka 
 • en flicka tänker på en viss pojke 
 • en facklig förhandling som kan avgöra om en omplacering kan bli aktuell 
 • en lärarkandidat ska för första gången hålla en lektion 
 • en reseledare anträder bussen som ska ta resenärerna till Belgrad 
 • en meteorolog förbereder sin uppläsning av sjö- och landväderrapporten i P1 
 • en taxichaufför tankar sin bil 
 • en lastbilschaufför häller upp en kopp kaffe på Preem, inför dagens körningar 
 • någon ska träffa sin läkare för att få en diagnos eller ett provresultat 
 • en nyopererad får strax åka hem efter lyckad operation 
 • en fiskare vaknar sakta långt ute till havs och inleder dagens fiskafänge 
 • en musiker stämmer sin gitarr inför repetitionen och inspelningen i studion 
 • någon vaknar just och känner att detta är den mest meningslösa dag hon vaknat till 
 • någon vaknar just och känner att detta är den mest meningsfulla dag han vaknat till 

Listan kan göras oändligt lång. En dag kan gestalta sig hur som helst, för mig och för andra.


tisdag 12 mars 2019

Idiom

Ett idiom är en språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart. Att något är idiomatiskt innebär att det är karaktäristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt. Idiomatiskt uttal innebär att man uttalar ett språk "som en infödd".

Ett idiomatiskt uttryck är ett talesätt eller en fast fras som ingår i en språkvarietet, där betydelsen inte framgår av de enskilda ordens betydelser, t.ex. "byta fot", 'plötsligt ändra åsikt'.

Inom lingvistiken är det fraseologin som ägnar sig åt området. Idiomatiska uttryck är talesätt som kan infogas i meningar och anpassas grammatiskt efter den språkvariant och det sammanhang där de ingår. Detta till skillnad från ordspråk som består av en fast mening som inte ska förändras.

Idiomatiska uttryck består ofta av flera ord (lexem) som i sin sammansättning har en specifik betydelse. Dessa talesätt vållar ofta problem vid översättning mellan olika språk om de översättes ordagrant. I bästa fall hittar man ett motsvarande idiom i målspråket, men ofta måste det idiomatiska uttrycket bytas ut mot en helt annan sekvens av lexem i målspråket.

Bland nybörjare i ett språk är idiomen bland det svåraste att få grepp om, eftersom de sällan finns listade i böcker och ordlistor, utan bara förutsätts att man känner till. Språkläroböcker tar oftast bara med de allra mest vardagliga och vanliga.

Många av de svenska idiomen är lånade och översatta från andra språk, ofta helt felöversatta men som ändock fått ett tänkvärt innehåll. Det förekommer dock att utländska idiom lånas och behålls ordagrant i svenska språket. En övervägande del av svenska idiom och ordspåk har sitt ursprung i Bibeln eller i latinska, grekiska, arabiska eller tyska uttryck och visdomsord.

För exempel, se Lista över svenska idiomatiska uttryck.

(källa: Wikipedia)

Målningen Nederländska ordspråk från 1559 av Pieter Bruegel d.ä. illustrerar flera ordspråk och idiom.

söndag 10 mars 2019

Befryndad (med)

BEFRYNDAD (befryndad)

förenad gm vänskap l. släktskap l. frändskap. — jfr NÄR-, O-BEFRYNDAD.

1) i fråga om vänskapsförbindelser; jfr BEFRYNDA 1.

a) [jfr motsv. anv. i mnt. o. ä. holl.] (†) försedd med l. rik på vänner l. vänskapsförbindelser. Richett ähr nw mere befrynndhet .. ähnn till förenne. G. I:s reg. 1: 123 (1523). jfr: Then gudh haffuer til wen han är wel befryndat. O. Petri 2 Förman. B 1 a (1528).

b) [jfr y. fsv. han är wäl befryndeth met almwgen samt motsv. anv. i holl. o. t.] (†) med prep. med: i vänskap l. gm vänskapliga förbindelser förenad l. förbunden med. Konung Dauid(,) Salomon och andre flere .. wore befryndade mz främende konungar och satte doch theres tröst aleene til gudh. O. Petri 2 Förman. A 3 a (1528). Mechtighe Städher .., som han war befryndet medh. Tegel G. I 1: 58 (1622). En med honom befryndad stad. Carlstedt Herodot 3: 325 (1833).

2) i fråga om släktskapsförbindelse; jfr BEFRYNDA 2.

a) (†) försedd med l. rik på släktingar l. släktskapsförbindelser. Tu .. haffuer monga söner, och är mykit befryndat. 1 Mack. 2: 17 (Bib. 1541). Desse (dvs. Dackes farbror o. svågrar) vore i Bleking .. vidlöftigt befryndade. Celsius G. I 651 (1753, 1792). Jag, som har en sämre lott / Än at så högt befryndad vara (som att tillhöra gudars anförvanter). Kellgren 2: 259 (c. 1780).

b) [jfr y. fsv. wij (dvs. svenskar o. danskar) äro i thet neste alle sammen befrwndade till kiöth och blodh] (i sht i skriftspr.) släkt, besläktad, förvant.
α) [jfr motsv. anv. i mnt., holl. o. t.] i eg. bem., oftast i fråga om släktskap gm svågerlag: släkt, besläktad; vanl. med prep. med. En så wäldigh Konung (som Kristiern II), then .. war befryndat vthi blodzförwanten och Swågerskap (dvs. gm blodsförvant- o. svågerskap), medh then högsta och wäldigaste Slächt j werlden war. Svart Är. 61 (1560). Berendt von Melen, som (gm sitt giftermål med Margareta Vasa) .. med honom (dvs. G. I) blifvit befryndad. Dalin Hist. III. 1: 69 (1760). (De voro) befryndade genom giften med de förnämsta adeliga Hus. Adlerbeth Åm. i VetA 1796, s. 3. Befryndade personer, familjer, slägter. Dalin (1850). Till födseln befryndad med Sveriges ädlaste slägter. Beskow Minnesb. 2: 339 (1850, 1866). Oscar II Skr. 3: 283 (1868, 1888). jfr: Samma barn, som af befryndade eller främmande händer bars till Christus för att (gm dopet) blifva rentvaget. Thomander Pred. 2: 337 (1849). — särsk.
α‘) [jfr släkt till] (föga br.) med prep. till. (Knut Posse) var inflytelserik äfven såsom befryndad till den mäktige Erik Axelsson. M. G. Schybergson i NF 13: 81 (1888).
β‘) [jfr motsv. anv. i t.] (†) i substantivisk anv.: släkting. The öfwertala sine Befryndade. Schroderus Hoflefv. 189 (1629). Någre sine befryndede. H. Stake i HSH 31: 411 (1663).
β) i fråga om nationell frändskap l. stamfrändskap: besläktad, förvant, stamförvant. Med den Finska stammen befryndade folkslags språk. Castrén Resor 1: 77 (1852). De till vapen hellre skyndat / Emot ett utländskt blod, än mot befryndadt (dvs. än mot landsmän). Strandberg 3: 488 (1856). När de nordiska vikingaskarorna landade på Englands kust, sammanträffade de .. med ett i språkligt afseende nära befryndadt folk. Kock Spr. förändr. 17 (1896). — om språk. Befryndade tungomål. Rydqvist SSL 1: I (1850). Befryndade språk. Därs. 4: 1 (1868). I Graubündens alpdalar talas en särskild romansk munart, nära befryndad med latinet. Carlson 2 Skolgeogr. 84 (1887, 1897).

3) [bildl. anv. af 2 b] om frändskap af annat slag än verklig släktskap. (jfr. engelskans friendship)

a) [jfr motsv. anv. i t.] om personer i fråga om själsfrändskap o. d.: som har samma l. liknande andliga natur l. intressen, besläktad. Wij, som äre medh Gudhi befryndade, (måste) bortläggia then gambla Menniskian. Phrygius Him. lif. 149 (1615).
(De grekiska) Gudarne, med hvilka jordinvånaren kände sig befryndad, vistades öfverallt med honom. Rydqvist i SAH 12: 296 (1827). I denne senare (dvs. P. Elgström) .. fann den unge skalden (dvs. Atterbom) en befryndad själ. Ljunggren SVH 4: 33 (1890). jfr GUDA-, PARTI-, SJÄLS-BEFRYNDAD. — i utvidgad anv. om person o. egenskap o. d.:
besläktad, nära öfverensstämmande, sympatisk. Vi känna oss befryndade med mycket hos honom. H. Reuterdahl i SKN 1843, s. 98. Vårt eget tänkande har med den ordnande världsprincipen något befryndadt. Rydberg Varia 113 (1889, 1894).

b) [jfr motsv. anv. i t.] om åsikter, egenskaper, smakriktningar, konster o. d. i fråga om (inre) öfverensstämmelse: besläktad, nära öfverensstämmande, likartad. Atterbom Minnen 487 (1818). Hegelska verldsåsigten torde .. i de flesta afseenden mest vara befryndad med Göthes. Claëson 2: 294 (1853). Belys ej blott hvad konsten är egentligt, / Men ock hvad sjelfva lifvet har väsentligt / Och begges djupt befryndade natur. Strandberg 1: 279 (1866). Kan du finna något som är med visheten närmare befryndadt än sanningen? Dalsjö Platon Skr. 2: 277 (1872). Befryndad med denna skola (dvs. den venetianska) .. var den, som blomstrade i Genova. Eichhorn Konst. hist. 55 (1881).

c) (†) kem. som har kemisk frändskap. Saltpeter .. är lijka skyldt och befryndad så medh det ena som medh det andra, hafwandes en fullkomlig jämnwicht af acido, urinoso och fixo. Hiärne Förb. 34 (1706). — i substantivisk anv. (jfr 2 b α β‘). Såsom spiritus Nitri är ett acidum essentiale, så är des jäsande medh urinosis, såsom medh sina befryndade, något mindre än medh alcalibus fixis. Hiärne Förb. 28 (1706).

d) [efter t. befreundete zahlen, där befreundet antagligen urspr. fattats ss. bildl. anv. af den under 1 b angifna bet.; jfr lat. numeri amicabiles] mat. i uttr. befryndade tal, om tvenne tal af hvilka hvartdera är lika med summan af det andras alikvota delar. G. Eneström i NF 16: 117 (1891).

(källa: SAOL)

Jag känner mig - och är - befryndad med några människor. Särskilt dem som jag kan samtala med, föra ett VERKLIGT samtal, med givande, tagande, inlyssnande och ömsesidig respekt och öppenhet.

Bild från pixabay.com

lördag 9 mars 2019

Idiom på engelska (2)

Andra andningen - 

heter på engelska: 

Second wind eller
Second breathing


Läst på iform.se om löpning:

Fråga:
Vad är ”andra andningen” i löpning?

Svar:

Uttrycket täcker ögonblicket under en löprunda då du från att ha varit trött plötsligt upplever att du får ny kraft. Skälet är att kroppen ställer om sig till ett nytt och mer ekonomiskt sätt att hämta energi, samtidigt som den producerar endorfiner som minskar tröttheten och gör dig ”hög”.fredag 8 mars 2019

Idiom på engelska (1)

Bild från pixabay.com
Keep your hair on

Meaning: To remain patient and calm, especially when beginning to become angry or upset with impatience. ...

(betyder: att ta det lugnt, behåll lugnet, varva ner, stilla dig, coola ner dig)


torsdag 7 mars 2019

Salvator Mundi

Salvator Mundi är en målning som föreställer Jesus som Salvator Mundi (Världens frälsare), en målning som av vissa experter attribuerats som ett konstverk av Leonardo da Vinci. Andra experter har ifrågasatt att Leonardo da Vinci är upphovsman.


Målningen har länge ansetts vara förlorad. En målning med proveniens från 1900, restaurerades från 2005 och visades offentligt 2011. Målningen föreställer Jesus, klädd i dräkt från renässansen, som ger oss välsignelse med sin högra hand höjd, med två fingrar i kors och en glaskula i vänster hand.

(källa: Wikipedia)

onsdag 6 mars 2019

Ledsen ibland

 Se efter natten kommer alltid dag,
och såret läks och sorgen har en ände.
(Gustav Fröding)tisdag 5 mars 2019

Nihilism

Nihilism (från latinets nihil; ingenting) är en filosofisk position som argumenterar för att existensen är utan objektiv mening eller intrinsikalt värde (egenvärde, inneboende värde). Nihilister anser generellt att moral inte existerar, alltså finns inga moraliska värden med vilka man kan upprätthålla en regel eller logiskt föredra en handling framför en annan. Nihilister som argumenterar för att det inte finns någon objektiv moral kan hävda att existensen inte har någon intrinsikal (inneboende) högre mening eller mål. De kan också hävda att det inte finns något rationellt bevis eller argument för att en högre makt eller skapare skulle existera, samt att om en högre makt skulle existera så har mänskligheten ändå ingen moralisk skyldighet att avguda den.


Termen nihilism används ibland synonymt med anomi för att beskriva en generell känsla av hopplöshet och meningslöshet i existensen. Rörelser såsom futurism och dekonstruktion, bland andra, har identifierats av kommentatorer som "nihilistiska" i olika tidsperioder med olika kontext. Ofta betyder detta att den som anklagar en annan vill få sina egna åsikter att framstå som mer substantiella eller sanningsenliga, medan motståndarpartens åsikter framhävs som nihilistiska, därmed jämförbara med "inget".
[...]

Nihilism är också ett karaktärsdrag som har satts på olika tidsperioder, till exempel har Jean Baudrillard och andra kallat postmodernismen för en nihilistisk epok, och vissa kristna teologer och personer med religiös auktoritet har hävdat att postmodernismen och många aspekter av moderniteten representerar frånstötandet av Gud, och därför är nihilistiska.
(källa: Wikipedia)


måndag 4 mars 2019

Ab ovo

Ab ovo (latin: "från början, ursprunget, ägget") är en hänvisning till ett av de tvillingägg från vilka Helena av Troja föddes. Äggen lades av Leda efter parning med Zeus förklädd som en svan. Hade Leda inte lagt ägget, skull Helena inte ha blivit född, så Paris kunde inte ha flytt med henne, och då hade inte trojanska kriget funnits i historieböckerna.

Den engelska litterära användningen av frasen kommer från Horatis Ars Poetica, där han beskriver sin idealiska episka poet som en som "börjar inte trojanska kriget från det dubbla ägget?" (den absoluta början av händelserna), den tidigaste möjliga kronologiska punkten, man placerar lyssnaren i mitten av händelser (in medias res).

(grekisk mytologi, källa: Wikipedia)


Det latinska uttrycket Ab ovo återfinns som ett centralt tema i kriminalromanen En högre rättvisa, skriven av Hjorth/Rosenfeldt. Arbetsgruppen på Riksmord i Stockholm tar sig an ett mycket komplicerat och intrikat fall med kopplingar till Uppsala.
Mycket spännande och välskriven.lördag 2 mars 2019

Värdet av att göra ingenting

Nalle Puh:

Underskatta inte värdet av att göra ingenting, av att bara gå ensam, lyssna till alla saker du inte kan höra, och att inte bry dig.

fredag 1 mars 2019

Igor Stravinskij


Att kunna lyssna är en bedrift, men att bara höra är ingen merit. En anka hör också.

Sagt av:
Igor Fjodorovitj Stravinskij
(ryska: Игорь Фёдорович Стравинский), född 17 juni 1882 i Oranienbaum (nuvarande Lomonosov) nära Sankt Petersburg i Ryssland, död 6 april 1971 i New York i USA, var en rysk tonsättare, pianist och dirigent. Han levde en stor del av sitt yrkesverksamma liv i Frankrike och USA och är av många ansedd som 1900-talets mest betydelsefulla och inflytelserika tonsättare. Kompositören Philip Glass menar att det inte finns någon av Stravinskijs samtida tonsättarkolleger som inte påverkats, och ibland förändrats, av hans musik. Hans berömmelse baseras inte bara på hans kompositioner utan också på hans gärning som pianist och dirigent. Han var ofta solist eller dirigent vid uruppförandena av sina egna verk.
(källa: Wikipedia)