lördag 25 april 2015

Digitalism. Eller: ingen blir dum av internet.

Digitalism är ännu ett nytt begrepp i raden av nyheter som kommit i spåren av en förändrad omvärld. Lyssnade idag på professor Pelle Snickars på SETT-mässan i Kista när han talade utifrån sin bok med namnet Digitalism - när allting är internet.

De frågor vi möttes av och som Snickars försökt bearbeta i  sin bok och i sina resonemang är t.ex. hur vi ska tänka på termer som skärmtid, läsande av böcker vs. läsande på en skärm, kunskapsinhämtning och digital kompetens.

Enligt sverigeundersökningen om svenskarna och internet har 99,5% av svenskarna har internet. Den mest kraftfulla teknologi som uppfunnits: internet.  Vilka färdigheter är det man egentligen behöver?

Vi pratar om och försöker begränsa barn skärmtid? Eller borde det vara skärminnehållet vi diskuterar och förhåller oss till.... Från kritik av tid till kritik av innehåll.... fast tvärtom...
Från kritik av innehållet till kritik av tid... ganska allvarligt.....

Svarta lådor - begrepp i den akademiska världen om sånt som sker som man inte riktigt vet vad det är.... i en del skolor används sådana som samlingsplats för deras smartphones. Man har en Digital rädsla.

"Is google making us stupid?" The shallows.... (bok som försöker besvara frågan: What is internet making to us?)

Digitalismen: Den andra maskinåldern (Brynolfsson, Mcafee)

Avlyssnande företag och organisationer skapar en datadystopisk framtidsbild där maskinerna tar över... Storebror som ideligen ser dig.

Nick Carter och biografeländet på 1910-talet och när videon kom på 70-talet ville t.o.m politiker förbjuda tekniken. Farligt innehåll, risker, med allt nytt.... rädslan finns även idag.

Ingen blir dum av internet (Tommy Gustavsson). Kanonartikel!!!
http://www.svd.se/kultur/ingen-blir-dum-av-internet_4482925.svd

"Övas upp och utvecklas" : NE om social kompetens....

"Digital humaniora" är Pelle Snickars forskningsområde.

Digitaliseringskommissionen: "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringen..."

"Eleverna och internet" (undersökning).  Webbstjärnan.se
90% är online på fritiden.
30% är online i skolan.

Övergångsfas - trevande fas i skolan. Källkritik. Tid och digitalt identitetsskapande.

Relationen mellan böcker och datorer. Eller läsande och IT. Böcker och Medier är ofta ställda mot varandra. De används som rivaler eller konkurrenter. Vilken roll har våra bibliotek i skolorna?

Läskunnighet kräver digital kompetens...

Vi kanske  ska vidga begreppet och börja tala om "läsvärld" istället....
"Digital läskunnighet" - till det behövs inte kunskap i koden, däremot vad den gör...

En gammal bildningsföreställning - läsande på  gammalt sätt....
bokläsande.... vad är skillnaden... till läsande i en vidare mening?

Hur göra läsande till en digital kompetens? Och  bör de relateras och interagera?

-----------------

Digitaliseringen ställer nya krav på pedagogerna....

Clive Thompson,  "Smarter than you think".  Det digitala samspelet är det som gör oss smartare än vi tror....  Det är i interaktionen mellan människa och maskin som det kan hända saker...

Allt detta enligt forskaren Pelle Snickars.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar