fredag 22 februari 2019

Tidstjuvar på jobbet

Att det finns faktorer som begränsar effektiviteten på jobbet är inget nytt. Vem har inte upplevt att möten, telefonsamtal eller brandkårsutryckningar har stulit tid från de faktiska arbetsuppgifterna?
 
Enligt en amerikansk undersökning anser nästan nio av tio anställda (89 procent) att de slösar bort arbetstid varje dag.
   
Hur mycket tid ägnas åt sådant som känns oviktigt varierar från några minuter till flera timmar. De vanligaste och största tidstjuvarna är:
 
1. Internet
25 procent av de tillfrågade anser att surfande är den största anledningen till att arbetstid går förlorad.
 
2. Möten
Nästan lika många tycker att för många och onödiga möten tar tid från det som är viktigt.
 
3. Kollegor
Arbetskamrater som pratar eller stör är den tredje vanligaste orsaken till att effektiviteten begränsas.
 
4. Mejl
Tolv procent tycker att mejlkorrespondens är den största tidstjuven.
 
5. Chefen
Även chefer får sig en släng av sleven i undersökningen. Sju procent av de tillfrågade anser att deras närmaste chef är den stora boven i tidsdramat.
 
Undersökningen som har gjorts av den amerikanska jobb- och lönesajten salary.com visar att män slösar bort mer tid än kvinnor och att anställda generellt sett är allra mest effektiva på tisdagsmorgnar. Över hälften, 53 procent, av de tillfrågade anser att korta pauser under arbetsdagen ökar produktiviteten.
 
Källa: Salary.com
Bild från pixabay.com

-----------------------------------
Min egen reflektion:
Om man skulle slippa möten, kollegor, e-post, chefer och internet, då skulle man jobba väldigt effektivt och tidsbesparande. Och var finns den arbetsplatsen? Jag ser framför mig ensligt arbete i min egen skog, långt ifrån internet, mobilt bredband, e-post, möten med andra människor och chefer: t.ex. en skogshuggare som avverkar sin egen skog. Och det är en god syssla och verksamhet. Men jag vet inte om samhällets hjul snurrar på som de måste om alla jobbade inom den typen av arbete.


torsdag 21 februari 2019

Tangent

Från latin tangentem, från verbet tangere (vidröra, nudda). (källa: Wikipedia)

Tangent
  • knapp på musikinstrument
  • knapp på skrivdon till dator (kallas tangentbord) eller skrivmaskin
  • knapp på en maskin med knappsats i största allmänhet
  • (matematik) till en kurva, rät linje som i en viss punkt skär kurvan och har samma riktning som den givna kurvan
  • (matematik) tangens, förhållandet mellan sinus och cosinus av en vinkel; trigonometrisk funktion

Tangera

Synonymer till tangera. beröra, nudda, snudda, vidröra

Vad betyder tangera?
  • snuddar vid
  • (matematik) träffa kurva i en punkt utan att skära den
  • uppnå resultat som är exakt likvärdigt med tidigare resultat

tisdag 19 februari 2019

The mechanical Turk

Turken

Turken var en maskin för schack som konstruerades under sent 1700-tal. Maskinen fick sitt namn av en docka som föreställde en turkisk man. Maskinen påstods vara konstruerad för att spela schack, men i själva verket rymde den en människa som styrde dockans arm.

Vad är en ”Mekanisk Turk” historiskt?

Jag snubblar över konceptet ”Mechanical Turk”. Namnet härstammar från världens första schackdator, vilket var en låda som kallades för ”Schackturken”, eller enbart ”turken” vilken påstods vara mekanisk, alltså ”den mekaniska turken”.
Den mekaniske schackturken var en illusion. Lådan innehöll en hemlig dvärg som kunde se schackpartiet underifrån, ges instruktioner av illusionisten och flytta pjäserna underifrån med hjälp av magneter. Hur välbetald den inlåste dvärgen/turken var framgår inte.

Vad är dagens ”mekaniske turk”?

Liknelsen med den den mekaniske schackturken och de arbeten som idag erbjuds till ”Internets mekaniska turkar” är slående. Företagen som erbjuder dessa arbeten och gömmer sig bakom arbetsförmedlingar såsom ex. det välkända Amazon Mechanical Turk, tar inget arbetsgivaransvar och den anställde själv måste ta ansvar för att betala skatt och försäkringar eller riskera konsekvenser från skattemyndigheten eller bristande försäkringsskydd.

Hur välbetald är dagens ”mekaniske turk”?

De som tar arbetena måste först ofta underkasta sig mycket lågt betalda arbeten innan de ens har en chans till något bättre betalda arbetsuppgifter. Dessa förmedlingar verkar dessutom undvika ord som ”lön” eller ”ersättning” för att kunna undvika diverse lagar och är oftast baserade i USA [...]

 [...]
Dessa mekaniska turkar, företag och förmedlingar undviker säkerligen massvis med utgifter till den gemensamma välfärden och stjäl på så vis dessutom legitima arbetsuppgifter från den legitima arbetsmarknaden.
(källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/tag/mechanical-turk/ )

Läs mer om vad en Mechanical Turk kan utföra för arbeten:

https://techworld.idg.se/2.2524/1.497153/behover-du-mekaniska-turkar

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/xR9zWX/sa-fick-vi-vara-slavar-pa-natettorsdag 14 februari 2019

Regndroppen

Regndroppen genomskinlig
tom eller fylld
rund och välformad klar

Fylld med liv som anas
fastän osynligt
över brädden rik

Bildas, blandas
faller nedåt mot
moder Jord

Ren och oskadad
livgivande verklig
mot alla omkring

Så oansenlig och stilla
kraftfull, stark
gåtfull och enkel, hel

ensam och gemensam
för sig själv och tillsammans
i strid ström

Regn som droppar
droppar blir regn
stilla och ymnigt

Strilande regnilar
forsande vårregn
bäckarnas väg

Droppens tal
är tyst och försiktigt
avvaktande enkelt