onsdag 18 september 2019

Namn som omger oss

Några namn som ständigt återkommer i rikspressen är: Boris Johnson, Donald Trump, Greta Thunberg, Sara Sjöström, Benjamin Netanyahu, Stefan Löfven, och några till som nästan varje dag figurerar i det tryckta ordet. Ganska utsatta, påpassade, älskade eller hatade, beroende på  vem man frågar. En del människor lämnar ingen oberörd, det verkar som om alla har en uppfattning om dem. Och det är många gånger så, att de som lyfts fram i media är personer som man inte gillar. Man har något emot deras sätt att vara eller sättet de säger saker på; eller det de säger. Det finns en trigger på något vis i relation till dessa personer.

Skriver jag namn som: Steve Sem-Sandberg, Peter Münster, Tyson Fury, Jane Manchun Wong, Michael Segerström eller György Konrad, är jag inte säker på att alla vet vilka jag namnger eller vad de står för, och därmed går det ju inte att ha någon uppfattning - positiv eller negativ - om dem. Sedan kan det nog ändå finnas någon därute som skulle kunna få för sig att ändå ha en uppfattning, om inte om något annat, så kan man ha en åsikt om namnet*: att det låter lustigt, eller konstigt, eller utländskt, eller påminner om något annat. Det är stor skillnad på åsikt och insikt.

* Tips: du kan alltid googla på namnen. 😎

Byggnader (40)Fredrikskyrkan, Karlskrona, by night. 

måndag 16 september 2019

Svenskans mest felstavade ord

Svenskans mest felstavade ord har sammanställts i en lista av språkrådet. Här kan du se en sammanfattning av språkrådets lista över svenskans mest felstavade ord och ordkollens egen lista över de mest felstavade orden det söks efter på webbplatsen.

Ordkollen går i slutet av varje år genom de vanligaste sökningarna och mest besökta sidorna inne på >>ordkollen.se. Denna data sammanställer vi i vår egen lista över svenskans mest felstavade ord.

Här är några:

abbonemang eller abonnemang
aborre eller abborre
abonemang eller abonnemang
altid eller alltid
anorlunda eller annorlunda
annulera eller annullera
brölopp eller bröllop

Läs om flera på deras webbsida! >>ordkollen.se


söndag 15 september 2019

Diplomati

Diplomati är den utrikespolitiska eller mellanstatliga underhandlande verksamhet som gäller staters och deras regeringars ömsesidiga förbindelser. Den diplomatiska representationen för ett land kan ha rang av ambassad, delegation eller konsulat. Det övergripande syftet med diplomati är att lösa internationella konflikter på fredlig väg, och i förebyggande syfte genom att upprätthålla maktbalansen. Diplomatin gestaltar sig i dialoger och överenskommelser.

Bild från pixabay.com
Ordet ”diplomati” kommer från grekiskan, diploma, vika ihop. I antikens Grekland var ett diploma ett certifikat som intygade fullgjorda studier, karakteristiskt hopvikt. Under Romerska republiken var diploma officiella resedokument, olika slags pass vilka stämplades med dubbla plåtar. Senare utvidgades betydelsen till fördrag och andra formella dokument. På 1700-talet kallade Frankrike sitt ämbetsorgan för utrikes ärenden, diplomatique. 1791 förekommer ordet på svenska i den betydelsen första gången: ”Sina Colleguer af den Diplomatiska Corpsen”.

I talspråk eller i sociala sammanhang avser diplomati ett taktiskt utspel för att erhålla ett strategiskt övertag, ett sätt att framlägga åsikter artigt, utan konfrontation, vilket föranledde tidningsredaktören Caskie Stinnett att anmärka: "En diplomat är en person som kan be dig att dra åt h-vete på ett sätt som gör att du faktiskt ser fram emot resan."

lördag 14 september 2019

Ambidextri

Ambidextri, ambidexteritet, bådhänthet, dubbelhänthet, tvehänthet och tvåhänthet (från latinets ambi som betyder båda och dexter från latin/grekiskan som betyder höger), innebär att en person har förmågan att använda båda händerna eller fötterna utan problem, det vill säga att båda händer är huvudhänder. En sådan person kan till exempel skriva med både vänster- och höger hand.

Ambidextri är en förmåga som är vanligast att man föds med. Den är sällsyntare än både höger- och vänsterhänthet, man kan träna upp förmågan till en viss grad oftast efter stor möda. Det finns ambidextra människor idag som tränar ytterligare för att kunna göra två olika sysslor med händerna till exempel skriva med vänsterhanden och rita med högern eller tvärtom.

En person som varken är vänsterhänt eller högerhänt utan kan använda båda händerna lika bra betecknas ambidexter. Exempel på ambidextra idrottsmän är tennisspelarna John Bromwich, Jimmy Connors, Beverly Fleitz, Luke Jensen och Giorgio de Stefani, fotbollsspelarna Santi Cazorla och Pedro Rodríguez Ledesma, Manuel Neuer den japanske TV-spelmakaren Shigeru Miyamoto, wrestlern Shawn Michaels och snookerspelaren Ronnie O'Sullivan. Man tror att Leonardo da Vinci utnyttjade båda sina händer efter en olyckshändelse som inträffade under hans barndom.

Ambidextra personer kan vara eftersökta i exempelvis baseboll där man som slagman kan möta kasten både till vänster och höger. En annan kategori människor som ofta är ambidextra är trumslagare.

(källa: Wikipedia)

Ronnie O'Sullivan

onsdag 11 september 2019

Dumhetsbekämpning

Dumhetsbekämpning på jobbet (citat från Mats Alvesson, professor i pedagogik, HR/kommunikationsplaner):

Ha förnuftsombud, personer som har som tillfälligt jobb eller uppdrag att göra dumhetsbekämpning, på samma sätt som man har skyddsombud. Förnuftsombudet har som arbetsuppgift att samla på sig information om det som inte fungerar.

Ordna dumhetsbekämpningskommittéer, arbetsgrupper som försöker se igenom vad vi håller på med i organisationen. Vad har vi för visioner, värdegrunder, planer, policyer, regelverk, utvecklingsprojekt och vad bidrar de egentligen till, mer än att hålla folk sysselsatta? 

Vad av allt detta skulle vi klara oss bättre utan? Gör detta utan att snegla på särintressen eller att det är känsligt att ta upp.

Överge myten om konstant positivitet. Bygg upp en negativ kapacitet, det vill säga förmåga till saklig kritik. Ironisera över floskler.

------------------------------------

Kanske kan dumhetsbekämpning behöva utövas även utanför jobbet?